Tim

Kao tim, fokusirani smo na inovativne pravce komunikacija koji odgovaraju savremenim potrebama i očekivanjima tržišta, istovremeno poštujući i tradicionalne forme u ovoj oblasti. Sledimo princip izgradnje dugoročnog i partnerskog odnosa sa klijentima, a usluge i aktivnosti prilagođavamo potrebama svakog klijenta pojedinačno.

Bogdanka Rangelov

Client Service Director

Tijana Novičić

Creative Director

Sofija Marjanović

Art Director

Ana Andrijašević

New Business Director

Tijana Stojiljković

Media Relations Manager

Jovan Radovanović

Graphic Designer