MS Moj svet

Klijent: Merck

Multipla skleroza najčešće pogađa mladu, radno sposobnu populaciju, između 20. i 40. godine života, i najčešći je uzrok netraumatskog invaliditeta osoba mlađih od 30 godina.
Kampanjom MS moj svet smo iz ljudskog ugla predstavili sudbine i lične borbe hrabrih ljudi koji odbijaju da žive u senci bolesti i sa pravom očekuju veću podršku društva.
MS Moj Svet je kampanja podizanja svesti o prepoznavanju simptoma, ranoj dijagnostici i pravovremenom uvođenju savremene terapije.

Oblast: Raising Awareness