Nisi sama

Klijent: UN Women

Nakon realizacije kampanje Nisi sama, #nisisama postao je jedan od veoma citiranih pojmova na Instagramu.
Kampanja je sprovedena u saradnji sa 30 influensera, i zasnovana je na prikazivanju video spota na RTS-u, brojnim medijskih aktivnostima i bilbordima širom Srbije. U Beogradu je poster sa informacijom o broju SOS telefona podrške postavljen u preko 4.000 liftova.
Kampanja fokusirana na žene, koje se suočene sa nasiljem u porodici svakodnevno osećaju usamljeno, izolovano i bespomoćno, hrabro je razbila zid ćutanja i poslala poruku saosećanja i ohrabrenja.

Oblast: Raising awareness