Zaštitimo bilje, zaštitimo život

Klijent: SECPA

Biljke čine 80% hrane koju jedemo i proizvode 98% kiseonika koji udišemo.

Za Srpsko udruženje za zaštitu bilja, SECPA smo, uz podršku Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, u februaru 2020. obeležili smo Međunarodnu godinu zdravlja bilja.

Domaći i međunarodni eksperti su tokom kampanje ukazivali na značaj stvaranja uslova za stabilnost i razvoj u oblasti zaštite bilja u Srbiji, uz primenu nauke, inovacija i savremenih tehnologija koje obezbeđuju visok nivo zaštite zdravlja ljudi i životne sredine. Kampanja je imala za cilj da podigne svest o značaju zaštite i očuvanja zdravlja bilja, a samim tim i naše planete.

Oblast: Raising Awareness