Dečiji brak nije tradicija Roma

Klijent: UNICEF

Spojem dva najvažnija fokusa kampanje, problema tradicije i pogrešne predstave o njoj sa jedne strane, i problema zakona i prava deteta sa druge, poslata je urgentna poruka upućena opštoj javnosti da dečiji brak predstavlja kršenje zakona i ljudskih prava.

Kampanja kroz postere i animaciju paralelno potencira i značaj autonomnosti kulturnog prostora Roma, ostavljajući aktivnu mogućnost da kampanja ima i internu relevantnost okrenutu podizanju svesti romske zajednice i njenoj edukaciji o ljudskim pravima. Kao metafora, foto stand in predstavlja virtuelni prostor projektovanja identiteta, a u našem slučaju, apstrahovanu sliku mogućih društvenih i rodnih uloga. Rešenje na posredan način naglašava proaktivnu komponentu promene, značaj prava na izbor i značaj zaštite slobode izbora.

Oblast: Raising Awareness