Tvoj predijabetes

Klijent: Merck

Verovatno ste čuli za dijabetes, ali da li ste čuli za predijabetes?
U svetu danas 318 miliona ljudi živi sa predijabetesom, a čak 90% njih nisu ni svesni ga da imaju! Zbog nezdravog načina života, do 2040. godine pola milijardi ljudi će živeti sa predijabetesom. Iako nemate nikakve simtome, moguće je da imate predijabetes.
Kampanja koristi paralelno digitalne i offline kanale komunikacije, a samo neke od aktivnosti su izrada sajta, vlogova, animacija, produkcija dokumentarnog filma i testimonijala, organizacija medijskih događaja i angažman preko 20 influensera sa porukom da je uz male promene u načinu života moguće sprečiti pojavu predijabetesa i dijabetesa tipa 2.

Oblast: Raising Awareness